0831222354
0627858738

 

 

 

ทำเนียบเครือข่าย > กรุงเทพ

                                                                                                                

 

เขตพื้นที่ ชื่อชมรม ที่อยู่ โทรศัพท์ ประธานชมรม โทรสาร
เขตคลองสาน 01.ชมรมกลุ่มตะวันใหม่ 112สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ข.คลองสาน  กทม. 10600

 

096-164 1565

นางเพชรี  คันธสายบัว   0-2889 9066-7

น.ส.วาสนา  เทศผล  

081-611 8522

02-4132143

096-1641565

0-2439 0847
เขตดุสิต 01.ชมรมรักษ์ใจศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 426 ถ.พิษณุโลก ข.สี่แยกมหานาค ข.ดุสิต กทม. 10300

นางสนทยา  มูฮำหมัด   081-9889407

นางกัญญรส ปริยายสุทธิ์ 081-8555083

น.ส.ติ๋ม  กล่ำโพ้ง     086-9994254 -
เขตทวีวัฒนา 01.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนสถาบันกัลยาราชนครินทร์ 23 ม.8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ถ.พุทธมณฑล สาย4 ข.ทวีวัฒนา กทม.10170

นางกัลนิกา ศรีวงค์วรรณ 

081-751 0071

08-6766 1221

0-2899 9414-5

นางกีลนิกา ศรีวงศ์วรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

081-75400071

นาย ประสิทธิ์ เทพบุตร

086-6104910

-
  02.ชมรมเพื่อนช่วยเพือน  “ร่วมเกื้อ” 207/10 ซ.หมู่บ้านร่วมเกื้อ ม.8 ข.ทวีวัฒนา  กทม. 10170  08-5800 0851

คุณ พิศมัย

089-789 7853

คุณวัลยา  สิงห์สุวรรณ 08-5800 0851

-
  03.ชมรมเพื่อนช่วยเพือน  “สินพัฒนาธานี”

63/82 ชุมชนสินพัฒนาธานี ซ.ทวีวัฒนา 9 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครฯ 01170

(63/82(65) ม.5 ซ.ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี ข.ทวีวัฒนา ข.ทวีวัฒนา กทม. 10170)

นางจริญญ หนูเวียง

0866-015 0914

นางประทิน ออมสิน พยาบาลวิชาชีนาญการ

089-440 201

0-2814 0172

นางจริญญา หนูเรือง

086-015 0914

คุณศิริอร  หนูเวียง     08-6015 0914

-
  04.ชมรมเพื่อนช่วยเพือน  “สี่สายใยร่วมใจรัก” 132(312) พุทธมลฑลสาย 3 ซ.28  ม.6 ข.ศาลาธรรมสพน์ ข.ทวีวัฒนา กทม. 10170 

นางกมลทิพย์ โชคมงคลเสถียร

081-3115520

02-4412759

08-5944 4700

คุณกมลทิพย์ โชคมงคลเสถียร

081-311 5520

คุณรุ่งฤดี อภิรมย์ฤกษ์ 08-1625 3266

-
  05.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนปุรณาวาส  เพื่อผู้บกพร่องทางจิต 14/13 ม.2 ซ.วัดปุรณาวาส ข.ศาลาธรรมสพน์ ข.ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 คุณกัลนิกา ศรีวงค์วรรณ  081 7540071 นางพรทิพย์  ลบล้ำเลิศ  085 999 4238 -
  06.ชมรมความหวังผู้ป่วยจิตเวช กรุงเทพมหานครฯ 301/79 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 42 ถ.สุขุมวืท ซ.71 ข.คลองตันเหนือ ข.ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นางรัชนี แมนเมธี

086-884 5782

คุณ รัชนี

086-884 5782

 
เขตบางกองใหญ่ 01.ชมรมรักษ์ใจศูนย์บริการสาธารณสุข 33  วัดหงษ์รัตนาราม

3/9 ม.มัณฑิกา ถ.บางบอน 3 ซ. 1 (เอกชัย) ข.บางบอน กทม. 10150

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม      เขตบางกอกใหญ่ กทม.)

- น.ส.นวลลออ มณีคำ   083-903 2159 -
เขตบางแค 01.ชมรมพุ่มพวงร่วมใจเพื่อนช่วยเพื่อน ชุมชนพุ่มพวง ซ.เพชรเกษม 73(76) ข.บางแคเหนือ ข.บางแค กทม. 10160

02-45553870

(คุณสมพร  ปะมูลพงษ์ 081-9210369)

คุณสมบูรณ์  จันทะโส 084 002 9981 -
  02.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน "ชุมชนศิริเกษมรวมใจ"(“ชุมชนศิริเกษมพัฒนา”)

ศาลารวมใจ ตำบลบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานครฯ 10160

(ชุมชนศิริเกษมพัฒนา 98/73 ม.4 ข.บางไผ่ ข.บางแค กทม. 10160)

น.ส.วศินีย์  ฤทธิ์ศรี       086-7780373 น.ส.วศินีย์  ฤทธิ์ศรี   086-778 0373 -
  03.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน “ราชวินิตประถมบางแค” 278 ซ.เพชรเกษม 62/4  ข.บางแคเหนือ ข.บางแค กทม. 10160  -

นางสาวศรัญญา       สุขสำราญ

086 382 4482 , 085 976 2177

-
  04.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน “สายใยรักบ้านขิง”

ชุมชนบ้านขืง ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานครฯ 10160

(784 แขวงหลักสอง     เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160)

นางณัฐฐิญา โสพิศพรมงคล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 089-1201743

น.ส.ถนอมศรี

090-562 8584

คุณสุภณัฎฐ์             081-908 9828

นางวศินี ฤทธิ์ศรี

086-778 0373

นางวาสนา  ร้อยอำแพง 084 4159543

-
เขตภาษีเจริญ 01.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน “จันทร์เพื่อนใจ”

เลขที่ 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กระงเทพมหานครฯ 10160

(ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 ม.3 ข.บางด้วน  ข.ภาษีเจริญ กทม. 10170)

นายเฉลิม หุ่นห้อย 085-1305965

(0-2805 0855)

นายเฉลิม หุ่นน้อย

085-130 5965

(คุณฉัตร  สุขกำเนิด      0-2454 1155)

0-2454 8123
  02.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน “ราชมนตรีรวมใจ” 210 พุทธมณฑลสาย 1 ซ.5  ม.10 ข.บางด้วน ข.ภาษีเจริญ  กทม. 10160  0-3861 1481 คุณศรีสุดา  แก้วเกิด    0-2445 43144 -
  03.ชมรม ดั่งเม็ดทรายเพื่อผู้บกพร่องทางจิต หาเอกสารไม่เจอ -

นาย ธิติวัฒน์ สิทธิพูนปวีร์

08-494 6046

 
เขตสาทร 01.ชมรมรักษ์ใจศูนย์63   เขตสาทร

1/2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 ถ.จันทร์ 24 ข.ทุ่งครุ ข.สาธร กทม 10120

(สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ข.ทุ่งวัดดอน ข.สาทร กรุงเทพฯ 10120)

1.นางสาวทัศนา วงศาโรจน์ สถาบันจิตเวชสาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

2.นางสาวกลัดเพชร บัญชาพัฒนศักดา ศูนย์บริการสารธารณสุข 63 ฯ

(นายกอบชัย  ฉ่ำมิ่งขวัญ 080-6249309           02-6759945 ถึง 6)

คุณเสาวลักษณ์         อุทยานวุฒิกุล         08-4399 6311 -
เขตหนองแขม 01.ชมรมรักษ์ใจ ศบส. 48 นาควัชระอุทิศ

40 ศูนย์บริการสารธารสุข 48 (นาควัชระอุทิศ) ชั้น 4 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานครฯ 10160

(192 ถ.หนองแขม – วัดศรีนวลฯ ข.หนองแขม ข.หนองแขม กทม. 10160)

- นายธงชัย  ติวาสนันท์ 089 1433676 -
เขตบางกอกน้อย 01.ชมรมคนเห็นคนเพื่อผู้บกพร่องทางจิต(ชมรมใหม่) 114/57 ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700

02-8665904

061-384 6048

คุณ น้ำทิพย์ แป้นประเสริฐ

061-3846048

 
รวม 8 เขต รวมทั้งหมด 19 ชมรม