0831222354
0627858738

 

 

 

ข่าวสารกิจกรรม

 • **ประชาสัมพันธ์** เชิญชวนคนพิการทุกประเภทที่เป็นนิ...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลข่าวสารกองทุนสุงเสริมและพั...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลข่าวสารกองทุนสุงเสริมและพั...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลแพ็กเกจเสริมสำหรับคนพิการ...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแนะ...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** มอบรางวัล \" หม่อมงามจิตต์ บุรฉั...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** หลักสูตรออนไลน์:Introduction Dis...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ขอความร่วมมือสพรวจความต้องการรับ...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือกับภัย...

  **ประชาสัมพันธ์** ศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) จะจัดงานความเสมอภาคทางเทศและการมีสาวนร่วมทา... อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลข่าวสารกองทุนสุงเสริมและพั...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** กสทช. จะดำเนินการสำรวจข้อมูลความ...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพ...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลข่าวสารกองทุนสุงเสริมและพั...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสู...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม หลักสูตรก...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลข่าวสารกองทุนสุงเสริมและพั...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ขอเชิญสมาคมคนพิการ เข้าสมัครเป็น...

  เอกสารแนบ 1.ใบสมัครสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2.ระเบียบสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไท... อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลข่าวสารกองทุนสุงเสริมและพั...

  อ่านต่อ[+]
 • เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ขออาราธนาคุณพระศรี...

  อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 -วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นา...

  อ่านต่อ[+]
 • * ประชาสัมพันธ์ * การคัดเลือกและสรรหาสตรีพิการดีเด...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** แนวทางการพิจารณาโครงการประชาสัมพ...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** แนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับการสนับสน...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ประกวดภาพถ่ายคนพิการเนื่องในวันค...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** งานแสดงสินค้า \" Top Thai Brands...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** โครงการ\"ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อค...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลข่าวสารกองทุนสุงเสริมและพั...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** \"งานกาชาด 100 ปี ภายในธีมย้อนวั...

  **ประชาสัมพันธ์** "งานกาชาด 100 ปี ภายในธีมย้อนวันวาน ชิมอาหารดี ชมวิถีการค้าของไทย" ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 8-18 ธ... อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส...

  **ประชาสัมพันธ์** ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 1.ผ่านทาง E-mail work_pbb@hotmai... อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใ...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** สปสช.ชวนหญิงไทยตรวจคัดกรองมะเร็ง...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลข่าวสารกองทุนสุงเสริมและพั...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ขอความร่วมมือองค์กรด้านคนพิการสม...

  **ประชาสัมพันธ์** ขอความร่วมมือองค์กรด้านคนพิการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2567 เอกส... อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์**การเข้าร่วมในงาน SX SUSTAINABILIT...

  ตามลิ้งค์ https://forms.gle/3T2h5ftG5cqsrJag6   อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสัง...

  ตามลิ้งค์ https://forms.gle/BviknyQWCsxcbNjn6 อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อคนพิกา...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์**การประชุมวืชาการสุขภาพจิตนานาชาติ...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์**มอบโอกาสสร้างอาชีพคนพิการในพื้นที...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์**เปิดรับสมัครคนพิการต้นแบบ 2566...

  อ่านต่อ[+]
 • เชิญชวนบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องของไทย เสนอรายช...

  อ่านต่อ[+]
 • ภาพกิจกรรม**โครงการสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใ...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ม...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์**ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่...

  อ่านต่อ[+]
 • ภาพกิจกรรม\"ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2566\"...

  อ่านต่อ[+]
 • ภาพกิจกรรม\"หารือแนวทางขยายชมรมเครือข่าย กทม. 50 เ...

  อ่านต่อ[+]
 • ภาพกิจกรรม\"โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายกับกา...

  อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส...

  อ่านต่อ[+]
 • >>> ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่...

  >>> ประกาศรับสมัคร <<< รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการสมาคม... อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** เปิดรับสมัคร โครงการ SDG Citizen...

  **ประชาสัมพันธ์** เปิดรับสมัคร โครงการ SDG Citizens : Let's Drive SDGs to the Next Normal วันนี้ - 20 กันยายน 2564 ... อ่านต่อ[+]
 • **ประชาสัมพันธ์** ขอเชิญสภาคนพิการทุกประเภทประจำจั...

  **ประชาสัมพันธ์** ขอเชิญสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือ "เดิยหน้า ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน" ผ่านระ... อ่านต่อ[+]
 • ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการ...

  ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ... อ่านต่อ[+]
 • โครงการ \"ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ\"...

  **ประชมสัมพันธ์** โครงการ "ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ" โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกปร... อ่านต่อ[+]
 • แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิท...

        อ่านต่อ[+]
 • ช่องทางการลงทะเบียนกักตัวที่บ้านของผู้ติดเชื้อ โคว...

  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการลงทะเบียนกักตัวที่บ้านของผู้ติดเชื้อ โควิด - 19 ท่านใดที่เข้าระบบ ดูแลที่บ้าน Home Isolation ... อ่านต่อ[+]
 • บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใ...

  อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ #สปสช สู้โควิด...

    #สปสช สู้โควิด เปิดช่องทางลงทะเบียนกักตัวที่บ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วท่านใดที่เข้าระบบด... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ YOUTH CO:LAB 2021...

    ***ข่าวประชาสัมพันธ์*** เปิดรับสมัครไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคม "จะเป็นยังไงถ้าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอ...

        ข่าวประชาสัมพันธ์ หากคุณพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการเพียงเล็กน้อย หรื... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ คนพิการที่สัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื...

          *** ประชาสัมพันธ์ *** สำหรับคนพิการที่มีความเสี่ยง เป็นผ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม...

        ขอประชาสัมพันธ์ พก. เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)" สำ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ วัคซีนทางเลือก \\\\\\\\\\\\\\\\...

        ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง วัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชน เปิดจองรอบ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสด...

     ตามาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้ผู้แสดงความสามารถเมื่อจะแสดงความสาม... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส...

      ตามที่ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผล   ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มการลงทะเบียนซิมการ์ดพัฒ...

       เรียนทุกท่าน         สำหรับคนพิการและผู้ดูแล แบบฟ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

    พก. เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Sinovac สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (คนพิการ 1 คนต่อผู้ดูแล 1 คน) ที่มีอายุร... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

              ด้วย องค์การเลียวนาร์ด เชสเชียร์ ดิสอะบิลิตี้ กำลังดำเนินการโครงการนำร่... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การเลียวนาร์ด เชสเชียร์ ดิสอะบิลิตี้ได้จัดทำรายงานพิเศษชื่อ Crisis Talks หรือพูดคุยสารพันปัญหาในช่... อ่านต่อ[+]
 • คู่มือสู้โควิด(ฉบับประชาชน)...

      อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

     ด้วย สำนักงาน   การศึกษาพิเศษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาก... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

     ด้วย สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเ...

      ข่าวประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับค... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

        กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อนครอบครัว : Family... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส...

     ตามที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ มุมมองสิทธิ์...

    ถึง องค์กรภาครัฐ/เอกชน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตาม มาตรา ๔๘ แห... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์กา...

          เรียน นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ขอความร่ว... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ...

            สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมื... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่านพร้อม...

           ด้วยสำนีกงานประกันสังคม ได้เพิ่มช่องทงการให้บริการ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย องค์กรเลียวนาร์ด เชสเชียร์ มีแผนจะดำเนินงานโครงการนำร่องด้านการเข้าถึงการทำงานของ เยาวชนพิการ... อ่านต่อ[+]
 • ขอเชิญชวนประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ ชมรมเครือข่าย ส...

  ขอเชิญชวนประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ ชมรมเครือข่าย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ...

    ด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ป... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ วันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2...

    อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการ...

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผล การด... อ่านต่อ[+]
 • ประกวดเรียงความ ในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้ง...

    ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดงาน วันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563... อ่านต่อ[+]
 • ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์...

  ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรี... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

  ประชาสัมพันธ์ ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต...

  วันที่ 25 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและ ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภั... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิ...

  วันที่ 24 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและ ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภั... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต...

  วันที่ 23 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและ ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภั... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 22 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต...

  วันที่ 22 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและ ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภั... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิ...

  วันที่ 19 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและ ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภั... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิ...

  วันที่ 18 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและ ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภั... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิ...

  วันที่ 17 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิ...

  วันที่ 16 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต...

  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต...

  วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต...

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต...

  วันที่ 10 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 9 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 9 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต...

  วันที่ 8 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต...

  วันที่ 5 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต...

  วันที่ 4 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 2 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 1 มิถุนายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภั... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแ...

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 5 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 30 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 30 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 29 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 29 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 28 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 28 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 27เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่...

  วันที่ 27เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย Co... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 24 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 24 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • 23 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเท...

  23 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย Covid-19... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 22 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 22 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 21 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 21 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 20 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 20 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 17 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 17 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 16 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 16 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 15 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 15 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 14 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 14 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 13 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 13 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 12 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 12 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 11 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 11 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 10 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 10 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 9 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 9 เมษายน 2563   สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 8 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 8 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย ... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 7 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่...

  วันที่ 7 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย Co... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 6 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่...

  วันที่ 6 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย Co... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 5 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่...

  วันที่ 5 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย Co... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 4 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่...

  วันที่ 4 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย และ ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจ ต้านภั... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 3 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่...

  วันที่ 3 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย Co... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 2 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่...

  วันที่ 2 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย Co... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 1 เมษายน 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่...

  วันที่ 1 เมษายน 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย Co... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 31 มีนาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 31 มีนาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 30 มีนาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 30 มีนาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 29 มีนาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 29 มีนาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

  วันที่ 28 มีนาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย C... อ่านต่อ[+]
 • วันที่ 27/03/2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งปร...

  วันที่ 27/03/2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและ ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย Covi... อ่านต่อ[+]
 • วันที่26 มันาคม 2563 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่...

  วันที่26 มันาคม 2563สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ ต้านภัย Co... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

  ประชาสัมพันธ์ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง : คนสวน (คนพิการ) รับ1 อัตราคุณสมบัติ- เพศ ชายและหญิง อายุไม่เกิน 40ปี- ไม่จำกัดวุฒิ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โดยมีการรับสม... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

  ประชาสัมพันธ์ Chet Sao Noi Nature Run 2020วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2563สถานที่จัดงาน : น้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ... อ่านต่อ[+]
 • ประกาศ รับสมัคร แม่บ้าน 2 ตำแหน่ง...

    ประกาศ รับสมัคร แม่บ้าน 2 ตำแหน่ง- คนพิการ 1 ตำแหน่ง- บุคคลทั่วไป 1 ตำแหน่ง >>คุณสมบัติ<<เพศ หญิง... อ่านต่อ[+]
 • ประกาศรับสมัคร เลขานุการ 1 อัตรา...

  ประกาศรับสมัคร เลขานุการ 1 อัตรารายละเอียดตามภาพนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-5252630 , 099-2271233 , ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยเรื่อง การรับสมัครอาสาสมั...

  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) มีนโยบายเพิ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม... อ่านต่อ[+]
 • ประกาศๆๆ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย เ...

  คุณสมบัติเพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40ปีระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปถ้ามีประสบการณ์ในด้านบริหารงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

  เนื่องด้วยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ The Natural Run 2020...

  วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที 26 เมษายน 2563สถานที่จัดงาน : ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัด นครนายกจัดโดย : จัดโดย บริษัท ... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์...

  ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ด้วยจังหวัดนนท... อ่านต่อ[+]
 • เดิน-วิ่งการกุศล UTK Mini Marathon #5 : UTK Run Fu...

  รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 2... อ่านต่อ[+]
 • แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์...

  อ่านต่อ[+]
 • แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ...

  อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์นะคะ...

  ท่านใดมีลูกหลาน อายุ 7-18 ปี เชิญสมัครจิตอาสา จะได้กระเป๋าพร้อมชุดเครื่องเขียนแบบนี้ ...เชิญสมัครได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ งานวิ่ง...

  วิ่ง สาด-ศาสตร์ศิลป์ ครั้งที่2 ( Run Fun ART 2020)วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563สถานที่จัดงาน : ณ มหาวิทยาลั... อ่านต่อ[+]
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ...

  ข่าวประชาสัมพันธ์ จากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทศกาลปีใหม่-เทศกาลลดหย่อนภาษี มูลนิธิเพื่อเด็กพิการขอส่... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกสรรหาบุคคลและองค์ก...

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกสรรหาบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงา... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ งานวิ่ง วิ่งเพื่อสร้างโรงพยาบาลทางเ...

  วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ ที่23 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่จัดงาน: วัดพุน้อย ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีจัดโดยมูลนิธิเศรษ... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ...

  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้นำเนินการจัดทำเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ...

  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ขอส่งข้อมูลข่าวสารของกองทุนส่งเสริมและ... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ งานวิ่ง เจดีย์ใหญ่ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้...

  วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  สถานที่จัด : ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ประตูพระร่วง จ.นครปฐม จัดโดย : หอการค้... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ งานวิ่ง จัดโดย : สายปฎิบัติการ (DO...

  ประชาสัมพันธ์ งานวิ่ง วันที่จัดงาน : วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่จักงาน : งานวิ่ง 2 สวน 1. สวนสมเด็จพระนางเจ้า... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนเรียนขอ...

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 1.ผ่านทาง E-mail กองทุน w... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคนพิการ ค...

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา ... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์เดินวิ่ง KU.Run for Wheels 2020 ในวัน...

  ประชาสัมพันธ์เดินวิ่ง KU.Run for Wheels 2020 ในวันอาทิตย์ ที่ 9 /2/2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอก... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุง...

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย บัตร พม. เชิญรับโชค ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคม...

  ประชาสัมพันธ์เรื่องขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปีพศ 2562 กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อ... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนเรียนขอ...

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 1.ผ่านทาง E-mail กองทุน w... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลการด...

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภา... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนการส่งเรียง ความเข้าป...

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 กำหนดการจัดงา... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารของกองทุนส่...

      อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนเรียนขอ...

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 1.ผ่านทาง E-mail กองทุน w... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลัก...

  ขอความร่วมมือประสานและเผยแพร่ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2562 พร้อมรวบรายชื่... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โคร...

  อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง 10 ...

  อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้...

  ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนเรียนขอ...

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 1.ผ่านทาง E-mail กองทุน w... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริ...

  อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและ...

    อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้กู้ยืมอุปกรณ์และเครื่อง...

  อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง 10 ...

  อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่องเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเล...

  เรื่องเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณ... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่องช่องทางข้อร้องเรียนของกองทุนส่...

  ประชาสัมพันธ์ เรื่องช่องทางข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ มีช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทาง... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไ...

  อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่...

  อ่านต่อ[+]
 • ขอประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สารคดีสั้น ชุด \"ให้โอกาส เ...

  อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสร...

  อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ ข่าวมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉ...

  ประชาสัมพันธ์ ข่าวมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร การมอบรางวัล " หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก " รางวัลสร้า... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเส...

  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า ร...

  ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุ...

  อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นเสียงหนึ่งในการ ...

  อ่านต่อ[+]
 • นุชจารี คล้ายสุวรรณ 23 นาที · ประชาสัมพันธ์เรื่อง...

  อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์เรื่อง งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ...

  อ่านต่อ[+]
 • การคัดเลือกสรรหาบุคคลและองค์กร ที่ให้การสนับสนุนงา...

  อ่านต่อ[+]
 • รับบริจาคกระเป๋าผ้าและเครื่องเขียน...

  อ่านต่อ[+]
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการคนพิการ...

    อ่านต่อ[+]
 • สำรวจข้อมูลความต้องการของคนพิการทางจิต ที่สนใจอบรม...

  อ่านต่อ[+]
 • ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจ...

  อ่านต่อ[+]
 • ประกาศ!! รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง...

  อ่านต่อ[+]
 • โครงการชุมทางดาวทอง \"ดาวประดับฟ้า\"...

  . อ่านต่อ[+]
 • การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาต...

      อ่านต่อ[+]
 • รับสมัครงานเจ้าหน้าที่สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห...

                    อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและก...

      อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ประวัติ นายทนง โคตรชมภู เพื่อถ่ายทอดเ...

            อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง...

  ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งรายชื่อคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและผู้ดูแล ที่จะเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ... อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อของช่วยเหล...

  ประชาสัมพันธ์ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน (ในประเทศไทย)จัดโครงการปันรักปันน้... อ่านต่อ[+]
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณารางวั...

              อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรด้านคนพิการสมัครเข้ารับการปร...

    อ่านต่อ[+]
 • รับสมัครงาน

                    อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรี...

  ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 หากท่านประสงค์ส่งบุคคลเข้ารับ... อ่านต่อ[+]
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติภาคีเครือข่ายมุ...

                          อ่านต่อ[+]
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครคนพิการเข้ารั...

                          อ่านต่อ[+]
 • ประชาสัมพันธ์เชิญคนพิการใช้บริการสวนน้ำโพโรโระ อค...

      อ่านต่อ[+]
 • ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจ...

                         ... อ่านต่อ[+]
 • สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยรับสมัครงาน 1...

  อ่านต่อ[+]