0831222354
0627858738

 

 

 

ติดต่อเรา

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ 47  ม.4   อาคารคลังสมอง   ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ   อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี   11000
โทรศัพท์ 0831222354
0627858738
โทรสาร 0-2968 9667
E-Mail ami_dmh@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/amidmh.th
ID-Line ami_dmithailand
นายกสมาคม คุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์โทร :
อีเมลล์ :
หัวข้อติดต่อ :
อีเมลล์ :
เปลี่ยนข้อความ