0831222354
0627858738

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม
ดูทั้งหมด

 • **ประชาสัมพันธ์** ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 1.ผ่านทาง E-mail work_pbb@hotmail...

  อ่านต่อ[+]

 • **ประชาสัมพันธ์**การเข้าร่วมในงาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2023 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม...

  อ่านต่อ[+]

 • **ประชาสัมพันธ์** สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอความร่วมมือท่านสำรวจความพึงพอใจของวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มวิสาห...

  อ่านต่อ[+]

 • **ประชาสัมพันธ์** ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2566...

  อ่านต่อ[+]

รายการวีดีโอ

 • VTR ครบรอบ 20 ปี สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

 • บรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม Word โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับก

 • บรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม Excel โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

 • บรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม PowerPoint โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเ

 • ความรู้เบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 • รายการ กัลยายล 2564 ออกอากาศ อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

ดูทั้งหมด

สาระน่ารู้

 • ภาพกิจกรรม\"หารือแนวทางขยายชมรมเครือข่าย กทม. 50 เขต\" อ่านต่อ[+]

 • สัมภาษณ์ รมช.สาธารณสุข กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ขอพบจิตแพทย์ด้วยตนเอง อ่านต่อ[+]

 • สพฉ.เปิด 4 ทาง ช่วยผู้ป่วยจิตประสาท อ่านต่อ[+]

ดูทั้งหมด