0831222354
0627858738

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม
ดูทั้งหมด

 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลแพ็กเกจเสริมสำหรับคนพิการ...

  อ่านต่อ[+]

 • **ประชาสัมพันธ์** ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแนะนำให้คนพิการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ...

  อ่านต่อ[+]

 • **ประชาสัมพันธ์** มอบรางวัล \" หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก \" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นใ...

  อ่านต่อ[+]

 • **ประชาสัมพันธ์** หลักสูตรออนไลน์:Introduction Disability Inclusive Sports (DIS)...

  อ่านต่อ[+]

รายการวีดีโอ

 • VTR ครบรอบ 20 ปี สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

 • บรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม Word โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับก

 • บรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม Excel โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

 • บรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม PowerPoint โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเ

 • ความรู้เบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 • รายการ กัลยายล 2564 ออกอากาศ อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

ดูทั้งหมด

สาระน่ารู้

 • **ประชาสัมพันธ์** ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเสนอผลงานและรายชื่อ รางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2023... อ่านต่อ[+]

 • ** ประชาสัมพันธ์ ** โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด Season 2” อ่านต่อ[+]

 • ภาพกิจกรรม\"หารือแนวทางขยายชมรมเครือข่าย กทม. 50 เขต\" อ่านต่อ[+]

ดูทั้งหมด