0831222354
0627858738

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม
ดูทั้งหมด

 • >>> ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่<<<

  อ่านต่อ[+]

 • **ประชาสัมพันธ์** เปิดรับสมัคร โครงการ SDG Citizens : Let\'s Drive SDGs to the Next Normal วันนี้ - 20 กันยายน 2564...

  อ่านต่อ[+]

 • **ประชาสัมพันธ์** ขอเชิญสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือ \"เดิยหน้า ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน\" ผ่า...

  อ่านต่อ[+]

 • ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ...

  อ่านต่อ[+]

รายการวีดีโอ

 • รายการ กัลยายล 2564 ออกอากาศ อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

 • การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้บริหารเพิ่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมสู่อาเชี่ยน

 • โครงการขยายเครือข่ายชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา)

 • โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายให้กับองค์กรเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนงานสุขภาพจ

 • พัฒนาทักษะการบริหารงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

ดูทั้งหมด

สาระน่ารู้

 • สัมภาษณ์ รมช.สาธารณสุข กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ขอพบจิตแพทย์ด้วยตนเอง อ่านต่อ[+]

 • สพฉ.เปิด 4 ทาง ช่วยผู้ป่วยจิตประสาท อ่านต่อ[+]

 • 5 ระยะของการปรับตัวเมื่อเกิดความสูญเสีย [The 5 Stages of Grieving] อ่านต่อ[+]

ดูทั้งหมด