0831222354
0627858738

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม
ดูทั้งหมด

 • **ประชาสัมพันธ์** โครงการ \"Allympic\" กีฬาเพื่อทุกคน...

  อ่านต่อ[+]

 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลข่าวสารกองทุนสุงเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567...

  อ่านต่อ[+]

 • **ประชาสัมพันธ์** เชิญชวนคนพิการทุกประเภทที่เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สม...

  อ่านต่อ[+]

 • **ประชาสัมพันธ์** ข้อมูลข่าวสารกองทุนสุงเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567...

  อ่านต่อ[+]

รายการวีดีโอ

 • VTR ครบรอบ 20 ปี สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

 • บรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม Word โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับก

 • บรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม Excel โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

 • บรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม PowerPoint โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเ

 • ความรู้เบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 • รายการ กัลยายล 2564 ออกอากาศ อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

ดูทั้งหมด

สาระน่ารู้

 • **ประชาสัมพันธ์** ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเสนอผลงานและรายชื่อ รางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2023... อ่านต่อ[+]

 • ** ประชาสัมพันธ์ ** โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด Season 2” อ่านต่อ[+]

 • ภาพกิจกรรม\"หารือแนวทางขยายชมรมเครือข่าย กทม. 50 เขต\" อ่านต่อ[+]

ดูทั้งหมด