0831222354
0627858738

 

 

 

สาระน่ารู้

** ประชาสัมพันธ์ ** โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด Season 2”

** ประชาสัมพันธ์ **
โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด Season 2”
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครในนามบุคคล (1 ท่าน)
สมัครในนามตัวแทนสถาบัน/องค์กร/กลุ่ม (อย่างน้อย 1 ท่าน)
เกษตรกรต้องมีแนวทางรูปแบบการสร้างรายได้การการเกษตรได้จริง
1.อายุ 25 – 60 ปี
2.ไม่จำกัดเพศ
3.ไม่จำกัดศาสนา
4.เชื้อชาติไทย / สัญชาติไทย
5.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
6.เป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรจริง สามารถตรวจสอบได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://newgenhugbaankerd2.com/