0831222354
0627858738

 

 

 

ข่าวสารกิจกรรม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 -วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ พิการทางจิตและครอบคร